Mistä lisätuloja elämään? Vaihtoehtojen vertailu

Suurin osa ihmisistä haluaisi ansaita enemmän ja monet meistä ovat myös valmiita tekemään työtä tämän tavoitteen eteen. Tässä blogissa käymme läpi erilaisia vaihtoehtoja ansaita lisätuloja ja näiden tapojen hyviä ja huonoja puolia. Lisäksi käymme tarkemmin läpi suoramyynnin hyviä ja huonoja puolia lisätulolähteen rakentamisessa.

On sanottu, että ihmisillä ei ole puutetta rahasta vaan hyvistä ideoista. Tutkimme mitä vaihtoehtoja internetin ihmeellinen maailma tarjoaa lisätulojen hankkimiseksi. Nopea googlailu haulla “mistä lisätuloja” antoi paljon tuloksia, jotka voi karkeasti jakaa allaoleviin kategorioihin.

lisätuloja

Suurempi palkka ilman opiskelua

On olemassa ihmisiä, jotka eivät halua tehdä yhtään enempää töitä, mutta palkka ei kuitenkaan miellytä. Tällöin vaihtoehtoina on pyytää palkankorotusta tai vaihtaa työpaikkaa.

Palkankorotuksen pyytäminen on helppoa, mutta lisätuloja harvemmin saa kovin merkittäviä summia ellei ole tällä hetkellä selkeästi alipalkattu työnkuvaan nähden.

Työpaikan vaihtamisessa voi päästä paremmille ansioille, mikäli onnistuu luomaan uudelle työnantajalle enemmän arvoa kuin mitä loi aiemmalle työnantajalle tai löytämällä työnantajan joka tunnistaa osaamisen arvon paremmin.

+ Työaika pysyy samana
– Haastavaa vaikuttaa itse merkittävästi lisätulojen määrään

lisätuloja palkankorotus

Suurempi palkka opiskelun kautta

Monesti uuteen palkkaluokkaan pääseminen vaatii kuitenkin lisäkoulutusta tai jopa uuden ammatin opiskelua. Elinikäisestä opiskelusta onkin tullut entistä suositumpaa ja moni hankkii uuden tai korkeamman koulutuksen vielä aikuisiällä. Lisää elinikäisestä oppimisesta voit lukea täältä.

Uuden ammatin opiskelu vie yleensä useamman vuoden, joten tällöin on kyse pidemmän aikavälin suunnitelmasta. Uuden opiskelu on ehdottomasti aina hyödyllistä ja usein hyvä polku myös korkeammille ansioille. Mitään takeita ei kuitenkaan ole, että tulee palkatuksi tai tulot nousevat verrattuna aiempaan. Hyvä puoli Suomessa on se, että kellä tahansa on mahdollisuus koska tahansa opiskella uusi ammatti tai uusia taitoja ilmaiseksi.

+ Omilla valinnoilla ja vaivannäöllä voi vaikuttaa palkkaluokan muutokseen
– Opiskelun aikana joko tulotaso romahtaa tai vapaa-aika vähenee merkittävästi
– Vie useita vuosia ennen kuin alkaa ansaitsemaan lisätuloja

lisätuloja opiskelemalla

Lisätuloja nykyistä työtä tekemällä

Yksi yleisimmistä vinkeistä on tehdä enemmän nykyistä työtään. Jos tämä onnistuu, niin se on helppo ja hyvä vinkki. Joillakin aloilla tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ja toisaalta osa ihmisistä ei halua tehdä enempää nykyistä työtään.

Aina on mahdollista ottaa itselleen toinen työ. Tämä on yleisempää maailmalla, mutta ei vielä kovin yleinen tapa Suomessa lisätulojen ansaitsemiseen. Suomessa montaa työtä tekevät ovat perinteisesti niitä, joilla on useampi osa-aikainen työ, mutta harvoin niitä, joilla on kokoaikatyö.

Suosituimmat vaihtoehdot tässä kategoriassa ovat yleensä työt, joita voi tehdä iltaisin ja viikonloppuisin eli kaupan- ja ravintola-alan työt, siivous sekä puhelinmyynti ja tuote-esittelijän työt.

+ Helppo vaikuttaa lisätulojen määrään
– Vapaa-aika vähenee merkittävästi

lisätuloja työllä

Lisätuloja yrittäjänä aktiivisella työllä

Nykyaikana on todella helppoa ryhtyä yrittäjäksi oman työn ohella. Tarjolla on suuri määrä erilaisia mahdollisuuksia, joilla ihmiset tienaavat lisätuloja.

Esimerkiksi uuden taksilain tultua voimaan, voit esimerkiksi alkaa ajamaan taksia tai Uberia. On myös mahdollista tehdä remonttihommia, hoitaa eläimiä tai esimerkiksi myydä itse tekemiään käsitöitä tai muita esineitä.

+ Helppo vaikuttaa lisätulojen määrään
– Vapaa-aika vähenee merkittävästi

lisätuloja uber

Rahan ja ajan suhde

Näitä kaikkia ylläolevia vaihtoehtoja yhdistää se, että niissä vaihdetaan omaa aikaa rahaan. Ne ovat siis ns. ”aktiivista tuloa”, jossa rahantulo loppuu heti kun työnteko päättyy.

Eli kun haluaa lisätuloja, kuningaskysymys onkin, haluaako vaihtaa rajallista vapaa-aikaa rahaan jatkuvasti vai haluaako luoda jotain automatisoitua, joka kasvattaa tuloja samalla kun saa lisää vapaa-aikaa ja tekee elämästä nautinnollisempaa pitkällä tähtäimellä?

Rahan ja ajan suhde onkin yksi mielenkiintoisimmista kaavoista:

 • Isommat tulot → yleensä vähemmän vapaa-aikaa
 • Enemmän vapaa-aikaa → yleensä pienemmät tulot

Sekä tulojen, että vapaa-ajan kasvattaminen yhtä aikaa vaatiikin yleensä normeista poikkeavaa ajattelua. Lisätyöt eivät ole vastaus tähän kaavaan vaan ratkaisua pitää lähteä hakemaan muualta.

lisätuloja rahan ja ajan suhde

Automatisoituja lisätuloja ilman yrittäjyyttä

Jotkut ihmiset pyrkivät tilanteeseen, jossa saavat automatisoitua tuloa ilman yrittäjyyttä. Tällöin kyse on yleensä sijoitustoiminnasta, josta saadaan voittoa tai osinkoja. Tämä on yksi yleisimmistä automatisoidun tulon hankkimiskeinoista Suomessa, mutta monille hankala saavuttaa sekä riskialtis.

Jos haluaa saada itselleen 500 euroa lisätuloa per kuukausi, niin tällöin pitää olla esimerkiksi 120 000€ sijoituksia 5% korolla. Tämä on monille ihmisille haastava tilanne saavuttaa.

+ Omaa aikaa ei kulu
+ Mahdollistaa taloudellisen vapauden
– Tarvitaan paljon aikaa tai pääomaa, jotta saadaan merkittäviä lisätuloja
– Sijoittaminen on usein riskialtista, joten tulot eivät ole varmoja

lisätuloja sijoittamalla

Automatisoituja lisätuloja yrittäjyydellä

Yrittäjänä on mahdollisuus saada itselleen automatisoituja tuloja ulkoistamalla itsensä ulos yrityksestä tai tienaamalla rojalti- tai mainostuloja.

Hakutulosten mukaan nykyään suosittuja tapoja ovat erilaiset alustayrittäjyydet, kuten vaikkapa verkkokaupan perustaminen Amazoniin sekä sisällöntuontanto esimerkiksi blogeihin tai vaikkapa YouTubeen.

Haasteena näissä on keksiä sellainen tuote tai sellaista sisältöä, jolle riittää tarpeeksi kuluttajia, jotta tulotaso nousee itselle sopivaan tasoon sekä pysyy myös yllä.

Alussa tarvitaankin enemmän työtä ja automatisoidut lisätulot syntyvät ajan kanssa, jos on onnistunut keksimään konseptin, joka myy. Hyvänä puolena on toki se, että näitä voi tehdä oman päivätyön ohella.

+ Mahdollisuus rakentaa automatisoitua tuloa oman työn ohella
+ Paljon erilaisia mahdollisuuksia
– Aluksi kuluu enemmän aikaa
– Haastavaa löytää konsepti, joka toimii

lisätuloja automaattisesti yrittäjyys

Automatisoituja lisätuloja suoramyynnillä

Suurimmassa osassa internetistä löytyneistä ”mistä lisätuloja” -listoista ei mainittu suoramyyntiä. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että aiheesta ei tiedetä paljoakaan.

Suoramyynnin etuja

 • Valmis tuote ja liikeidea. Käytössä on siis olemassaoleva konsepti, jonka toimivuus ja tuotteiden menekki on yleensä jo todistetusti toimiva omalla markkina-alueella. Näin ei tarvitse ottaa riskiä siitä, kiinnostavatko tuotteet yleisöä ja miten kyseinen liikeidea kannattaa omalla alueella. Olemassaolevat tunnusluvut kertovat tärkeimmät asiat.
 • Mahdollisuus aloittaa sivutoimisesti. Suurin osa aloittaa suoramyyntialalla päätyönsä ohessa. Eli päätyöstä saa elämiseen tarvittavan tulon ennen kuin oma liiketoiminta tuottaa riittävästi. Juuri sivutoimisuus on suoramyynnin yksi suurimpia vahvuuksia, sillä näin voi riskittä kokeilla omia siipiään yrittäjänä.
 • Mahdollisuus tulojen automatisointiin. Hyvällä suoramyyntiyhtiöllä on hyvät tuotteet, joista asiakkaat pitävät. Kun asiakkaat käyttävät tuotteita, saat jatkuvaa tuloa heidän ostoistaan, vaikka olet tehnyt myyntityön vain kerran. Suurin osa myyntialan ihmisistä aloittaa joka kuukausi nollasta. Se, mitä teki viime kuussa ei enää hyödytä tässä kuussa. Suoramyynnissä rakennat aina aiemmin rakentamasi päälle, niin että tulosi kumuloituvat.
 • Mahdollisuus skaalata liiketoiminta erittäin suureksi. Monet suoramyyntiyhtiöt toimivat useilla markkinoilla ja suurimmat jopa globaalisti. Näin sinulla yhtiön edustajana on mahdollisuus avata oma toimintasi kaikilla näillä markkinoilla. Nykyään internetin ja sosiaalisen median luomat mahdollisuudet helpottavat uusien markkina-alueiden koeponnistamista ilman minkäänlaista taloudellista riskiä. Ja vaikka itse ei koskaan pyrkisi laajentamaan toimintaansa muihin maihin, voi olla, että omaan tiimiin on löytynyt ihmisiä, joilla se on tavoitteena.
 • Koulutus. Suoramyyntiyhtiöt tarjoavat tyypillisesti kaiken tarvittavan koulutuksen ensi askeleista alkaen. Näin ei tarvitse itse arpoa, mikä Youtube-video, verkkokurssi tai kirjallinen materiaali antaisi parhaan evästyksen omalle liiketoiminnalle.
 • Henkilökohtainen apu. Yleensä suoramyyntiyhtiön edustaja pääsee mukaan tiimiin, jossa häntä autetaan henkilökohtaisesti. Näin esimerkiksi ensimmäiset esittelyt ja myyntitapaamiset pidetään yhdessä, mikä luonnollisesti lisää toiminnan mielekkyyttä ja myös tulosta. Harva yrittäjä saa toisen saman alan yrittäjän mukaansa pitämään tapaamisia puhumattakaan henkilökohtaisesta mentorista, jolla on aito intressi menestymiseesi.

Kaiken kaikkiaan suoramyynti tarjoaa monia etuja, joiden avulla on mahdollista rakentaa itselleen automatisoituja lisätuloja ensimmäisestä päivästä lähtien. Tämä tekee siitä erittäin hyvän vaihtoehdon lisätulojen luomiseen.

lisätuloja suoramyynnillä

 

Suoramyynnin haasteita

 • Kuten mikä tahansa menestyminen, suoramyyntikin vaatii aktiivista työntekoa. Ilman aktivista tekemistä ei tuloksia voi saavuttaa.
 • Suoramyynnissä, kuten kaikessa myynnissä tulee vastaan ei-vastauksia. Pitää siis oppia, että nämä kieltäytymiset eivät ole henkilökohtainen asia vaan on täysin normaalia, että mitään asiaa tai ideaa eivät kaikki osta.
 • Suoramyyntialalla, kuten kaikessa yrittäjyydessä, ensimmäiset viikot ja kuukaudet eivät todennäköisesti tuo suuria rahasummia vaan lisätuloja alkaa kertyä ajan kanssa enemmän.
 • Suoramyyntialalla pitää olla valmis normeista poikkeavaan ajatteluun. Jos haluaa jotain erilaista, pitää tehdä massasta poikkeavia ratkaisuja.

Mikä on sinun valintasi hankkia lisätuloja?

Kuten yltä voit huomata, lisätuloja voi hankkia todella monella tavalla ja kaikissa niissä on hyviä ja huonoja puolia. On mahdollista vaihtaa aikaa rahaan tai sitten rakentaa jotakin, mikä tuottaa myös sillon kun ei tee aktiivisesti töitä. Ensimmäinen on helpompaa ja tuottavampaa lyhyellä aikavälillä, jälkimmäinen taas vaatii enemmän, mutta tuottaa paremmin pitkällä aikavälillä.

Jos haluat saada lisätuloja, niin toivottavasti löydät itsellesi sopivan tavan. Me suosittelemme kokeilemaan suoramyyntiä.

lisätuloja

Onko suoramyynti todellista menestystä vai liioiteltuja lupauksia?

Suoramyyntialalla toimivia on silloin tällöin moitittu liiallisten lupausten antamisesta toiminnassa menestymisen suhteen.

Silmiini osui artikkeli, joka käsitteli tätä aihetta ja mielestäni tämä on hyvä nostaa esille ihan koulutuksellisen aspektin vuoksi. Artikkelissa henkilö oli kutsuttu esittelyyn, jossa tuote-esittelyn jälkeen oli tarjottu mahdollisuutta myös aloittaa toiminta yrityksen edustajana. Tässä vaiheessa kuulijan mukaan lupaukset alkoivat kasvaa villeiksi. Luvattiin, että voisi “tienata yli kymppitonnin kuussa tekemättä juuri mitään.”

On vaikea arvioida, minkä verran kirjoituksessa oli käytetty värikynää, mutta kuvitellaan juuri koulutuksellisuuden takia, että se meni juuri kuten oli kirjoitettu.
Jos esittelijä käyttäisi tällaista kieltä, hän ensinnäkin syyllistyisi sopimusrikkomukseen. Kaikkien suoramyyntialan yhtiöiden sopimusehdoissa kielletään kaikenlaisten tulolupausten antaminen. Tähän on selkeä syy: suoramyyntiliiketoiminnassa ansainta perustuu tuloksen tekemiseen, ei työsuoritukseen, kuten on useimmiten normaali palkkatyössä. Tämä on merkittävä asia, joka tulee aina muistaa kun puhutaan taloudellisesta menestyksestä yritystoiminnassa. Tuloksen tekoon taas vaikuttaa erittäin moni asia, kuten yhtiöiden vastuuvapauslausekkeissakin todetaan: edustajan liiketoimintataidot, henkilökohtainen kunnianhimo, ajankäytön määrä, sitoutuneisuus, aktiivisuus, tuen määrä organisaatiossa, kokonaismyyntivolyymi sekä maantieteellinen sijainti. Nämä ovat muuttujia, joista jokainen yksinäänkin vaikuttaa tuloksen tekemiseen.

Toinen huomio on, että käyttämällä epärealistisen kuuloisia lupauksia, esittelijä menettää uskottavuutensa kokonaan. Suoramyyntiliiketoiminta ei ole mikään lotto eikä perustu mihinkään epämääräisiin todennäköisyyksiin ja normaali älyllä varustettu ihminen ymmärtää tämän. Siksi tällaisten lupausten antaminen ei ole pelkästään sääntöjen vastaista, vaan myös hölmöä ja niitä käyttämällä menettää potentiaalisenkin ehdokkaan kiinnostuksen. Olisi toki kiva uskoa, että tässä on nyt nopea tieni rikkauksiin ja voin vihdoin lopettaa etsimisen, mutta kun se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se yleensä myös on sitä.

On kuitenkin totta, että suoramyyntialalla voi tienata yli ”kymppitonnin kuussa” tai enemmänkin, mutta reilun 14 vuoden kokemukseni myötä en ole koskaan törmännyt henkilöön, joka olisi päässyt tällaiseen tilanteeseen ”tekemättä juuri mitään”. Päinvastoin, saavuttakseen tuollaisen tilanteen, on pitänyt tehdä päämäärätietoisesti töitä vuosia, yleensä minimissään 3-5 vuotta, jolloin kyseessä on lopulta ollut yleensä päätoimi ja panostus kymmeniä tunteja viikossa. Suoramyynti on yritystoimintaa siinä missä mikä tahansa muukin ja siinä on täysin samat lainalaisuudet menestymiseen. On tärkeää esitellä palkkiojärjestelmä sekä sen luoma potentiaali, koska vain niiden myötä kuulija pystyy luomaan mielikuvan, minkätasoisesta toiminnasta on kyse pidemmällä aikavälillä. Kuitenkin, mikäli käyttää esimerkkejä jo menestyneistä, pitää muistaa kertoa asia realistisesti: kuinka kauan ko. tilanteeseen pääseminen on ottanut aikaa, mikä on ollut henkilön pohjakokemus alalta sekä paljonko toimintaan on käytetty aikaa viikko- ja kuukausitasolla. Näin asiat osaa laittaa oikeaan perspektiiviin.
Suurimmalle osalle suoramyynti on lisätuloa päätulolähteensä ohella ja harvempi rakentaa toiminnasta kokopäivätoimisen liiketoiminnan. Se on kuitenkin käytännössä jokaiselle mahdollista ja siksi se tulee mielestäni myös esittää niin.

Suurin osa suoramyyntialan edustajista toimii kuten pitääkin, eettisesti oikein, yrityksen ohjeistuksia ja materiaaleja noudattaen ja ”jalat maassa”. Mutta kuten mille tahansa toimialalle tai organisaatioon, myös suoramyynnin pariin eksyy toisinaan onnenonkijoita, jotka hakevat pikavoittoja ja ovat niiden eteen valmiita laskemaan rimaa alaspäin. Tai eivät välttämättä edes tiedä tekevänsä näin.

Muistan omasta nuoruudestani, kun otin itse ensiaskelia suoramyyntialan yrittäjänä, että menestystarinoista oli kiva puhua ja niiden avulla pystyi kasvattamaan uskottavuutta liikeideaa kohtaan. Vaikka tarinat olivatkin tosia, niillä herkästi muodosti liian ruusuisen kuvan toiminnasta. Lopputulos oli, että moni aloitti (nopean) menestymisen toivossa, mutta huomasikin, että edes hyvään alkuun pääseminen vaatii kovaa työtä, opiskelua ja aikaa. Sama kuin lähtisi juoksemaan marathonia sillä mielikuvalla, että kyseessä on 100 metrin sprintti. Tulee pian negatiivinen yllätys. Silloin huomasin, että pitää alkaa noudattamaan ohjetta “alimyy ja ylitoimita”. Tällöin harvempi aloittaa, mutta ne jotka aloittavat, tekevät sen realististen odotusten pohjalta. Mutta kuten todettu, kaikki eivät noudata tällaisia ohjeita esittelyissään ja kaikkia on myös mahdoton valvoa.

Toinen artikkelista esiin noussut huomio on rekrytoinnin aggressiivisuus. Ihmisten mielipiteitä tulisi aina kunnioittaa ja antaa jokaiselle aikaa miettiä päätöstään. Mikäli myyntipuheeseen kuuluu, että ”tänään saat jotain, mitä huomenna ei enää ole”, kannattaa sanoa kohteliaasti ei kiitos. Tekstistä oli helppo huomata se, että on ollut tarkoitus pyrkiä rekrytoimaan uusi edustaja siltä istumalta. Tässä ei ole mielestäni mitään järkeä, ellei sitten esittelyssä ole henkilö, joka todella itse haluaa aloittaa ensimmäisen esittelyn pohjalta ja esimerkiksi yritystoiminta on jo ennestään tuttua. Pääsääntöisesti on kuitenkin hyvä tavata 2-3 kertaa ennen kuin aloittaa ja osallistua edes yhteen yrityksen koulutukseen, joka yleensä on vieraalle maksutonta. Tällöin ei tee päätöstä hetken fiiliksen pohjalta vaan on ehtinyt puntaroida asiaa riittävästi. Jälleen, harvempi aloittaa, mutta aloittavat ovat keskimäärin enemmän tosissaan, mikä on parempi asia kaikille.

Kolmas esiin noussut seikka oli se, että kirjoittaja mainitsi ymmärtäneensä esiteltyjen tuotteiden hyödyt, mutta ei halunnut alkaa myymään niitä eteenpäin eli häntä ei kiinnostanut alkaa toimimaan yrityksen edustajana. Itse voisin tämän perusteella kuvitella, että henkilö olisi siis voinut olla tyytyväinen asiakas, mikäli esittelyssä olisi toimittu fiksusti. Kun tilanne oli kuitenkin koettu painostavaksi ja epämiellyttäväksi, myös asiakasvaihtoehto on luonnollisesti tuntunut huonolta vaihtoehdolta. Täysin ymmärrettävää.
Tässä tilanteessa toimii mielestäni yksinkertainen kysymys: ”Nyt kun olet kuullut tuotteista, kiinnostaisiko sinua kuulla myös miten tällä voisi ansaita?”
Jos vastaus on “ei”, kannattaa keskittyä asiakasvaihtoehtoon. Jos vastaus on “kyllä” tai “miksei”, voi pitää esittelyn neutraalisti ja tämän jälkeen kysyä mitä siitä on mieltä ja jatkaa tämän pohjalta. Kaikkien ei tarvitse, eikä kuulukaan olla edustajia. Suoramyyntiliiketoiminta on juuri tuotteiden myymistä kuluttajille ja suurimman osan liikevaihdosta tulisi muodostua juuri ”organisaation ulkopuolisten” asiakkaiden kulutuksesta. Tämä tarkoittaa, että tuotteiden käyttäjä on nimenomaan rekisteröity asiakas- eikä edustajastatuksella. Lisäksi kannattaa muistaa, että monet menestyneet edustajat ovat aloittaneet puhtaasti tuotteiden käyttäjinä ja kun ovat saaneet ajan saatossa positiivisia kokemuksia, ovat päättäneet päivittää itsensä edustajaksi. Tällainen henkilö on yleensä toiminnassa vahva, sillä on jo saatu omakohtaista tuotekokemusta.

Neljäs huomio koskee henkilön hyväntahtoisuuteen vetoamista ja jopa syyllistämistä siitä, että ei aloita edustajana. Nämä ovat mielestäni niitä karkeimpia rimanalituksia ja kertovat tällaisen esittelijän etiikan ja ammattitaidon puutteesta. Harkintakyky on siis pettänyt, mikä viimeistään on saanut kuulijan ymmärrettävästi entistä skeptisemmäksi, jopa vihaiseksi. Kaiken kaikkiaan hyvä osoitus, miten ei kuulu toimia.

On hyvä muistaa, että jokainen edustaja on tuotteidensa, yrityksensä ja koko toimialan kävelevä käyntikortti. Tämä pitää pitää mielessä kaikessa toiminnassa. Esimerkin tapaiset tapaukset ovat onneksi yleensä marginaalisia, mutta ymmärrettävästi saavat herkästi palstatilaa ja jokainen tällainen ylilyönti on tietysti liikaa ja turha. Tosin on vaikea sanoa, olisiko erinomaisen esittelyn kuultuaan kirjoitettu suoramyyntiä ylistävä artikkeli. Tunnetusti “hyvä kello kauas kantaa, paha vielä kauemmas”, mutta tämä aihe onkin asia erikseen. Toinen juttu on se, että mielestäni on hieman kyseenalaista kirjoittaa vahvoja yleistyksiä yhden kokemuksen perusteella. Sama kuin kävisi ison ravintolaketjun ravintolassa ja yhden huonon palvelukokemuksen myötä lyttäisi koko ketjun, puhumattakaan koko ravintolatoimialasta. Mistä tahansa asiasta olisi hyvä hankkia laajempaa kokemusta ennen yleistävien mielipiteiden muodostamista.

Joka tapauksessa hyvä paikka ottaa opiksi ja kehittää toimintaamme ja kenties tarkastella hieman kriittisemmin, minkälaisia ihmisiä tiimiinsä ottaa, miten heitä kouluttaa ja muistaa valvoa tiiminsä edustajien toimintaa. Suoramyynnistä voi tulla valtavirtaa vain kuin tällaisia tapauksia saadaan kitketyksi pois. Suoramyynti on parhaimmillaan erittäin upea toimiala, mutta me ihmiset tarvitsemme vielä kehitystä. Onneksi olemme nousujohteisella tiellä.

Manu Rekola
Suoramyyntiyrittäjä

Minkälaiset ihmiset tekevät verkostomarkkinointia?

Minkälaiset ihmiset tekevät verkostomarkkinointia?

Kahdeksan kuukauden kokemuksen perusteella voisin sanoa, että monenlaiset, tavalliset, sydämelliset ihmiset. Opiskelijat, äitiyslomalaiset, yrittäjät, julkisen sektorin työntekijät, pörssiyhtiön työntekijät, eläkeläiset. Eli koko kirjo suomen kansasta. Olen tutustunut aivan ihaniin ja positiivisiin ihmisiin, jotka eivät havittele verkostomarkkinoinnilla isoja tuloja, eikä niitä ole heille luvattu. Monille se muutama satanen kuussa on upea lisä hoitorahan tai pienen eläkkeen päälle. Jotkut haluavat enemmän ja tekevät sen eteen enemmän töitä. Kaikki joihin olen tutustunut ovat täysjärkisiä ihmisiä, jotka haluavat parantaa perheidensä elämänaatua ja ylläpitää mukavia sosiaalisia suhteita sekä kehittää itseään. Tähän kaikkeen on verkostomarkkinointi Zinzinossa heille tarjonnut työkaluja.

Jotkut ihmettelevät minkälaisen työtaustan omaavat ihmiset haluavat tehdä suoramyyntiä. Tai oikeastaan Suomessa jotkut ihmettelevät. Monissa muissa maissa tämä on luonnollinen ja normaali työ siinä missä muukin yrittäjyys. On sairaanhoitajia, poliiseja, kotiäitejä, personal trainereita, urheilijoita, kauneus- ja hyvinvointialan yrittäjiä, ministeriöiden työntekijöitä, kansainvälisen pörssiyhtiön työntekijöitä johtotasolle asti, toimitusjohtajia, sisustussuunnittelijoita, opiskelijoita ja eläkeläisiä. Tämän työn parissa sivutuloja ansaitsee tuhannet suomalaiset, joten kirjo on laaja. Moni haluaa turvaa tulevaisuuden varalle hankkimalla tuloja myös toisesta tulolähteestä päätyönsä lisäksi. Joillekin verkostomarkkinointi on päätyö ja hyvä niin, koska he pystyvät auttamaan muita tehokkaasti. Itselleni tämä mahdollistaa tulevaisuudessa sen, että pystyn olemaan kotona lasten mennessä kouluun ja tullessa koulusta. Melko hyvä asia lasten kannalta.

Se mikä yhdistää ainakin meidän tiimissä on kiinnostus henkilökohtaiseen kasvuun ja itsensä kehittämiseen. Hyvinvointi on luonnollisesti kaikille tärkeä asia, koska Balance-tuotteet liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin. Kannustava ilmapiiri ja toisten onnistumisista iloitseminen näkyy kaikkialla. Tämä on tiimityötä ja toimiakseen tiimin pitää sopia yhteen. Siksi monilla onkin tiimissä rakkaita ystäviä ja perheenjäseniä sekä samalla oma verkosto laajenee. Ei tämä työ tietenkään kaikille sovi, mutta joillekin tämä tarjoaa todella paljon mahdollisuuksia. Olen sen konkreettisesti omin silmin nyt nähnyt ja ylpeänä olen mukana tällä matkalla.

On ihana nähdä miten Balance-tuotteet tuovat avun asiakkaillemme ja asiakaspysyvyys onkin huippuluokkaa. On hienoa olla mukana verkostomarkkinointiyrityksessä, joka perustuu asiakashankintaan. Liikevaihdosta yli 70% tulee organsiaation ulkopuolisista asiakkaista. Ja uusien maiden avautuessa prosenttiluku vain kasvaa. Tässä pääsee tekemään halutessaan riskittömästi kansainvälistä liiketoimintaa ja ainakin meidän upea tiimi tähtää siihen.

Kirjoittaja:

Monialayrittäjä

Heidi Ekhokm-Talas