Rekisteriseloste

Rekisteriseloste / Team Zinzino Finland Verkkokauppa

Sitoudumme kunnioittamaan yksilön tietosuojaa. Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti henkilötietolain asettamissa puitteissa.Pyydämme henkilötietoja vain omaa asiakasrekisteriämme varten, emme luovuta tietoja ulkopuolisille ilman lupaa.

Yhteystiedot: 

Maximize Events Oy

PL 204
20101 TURKU

 

Sähköposti kauppa(at)teamzinzino.fi

www.teamzinzino.fi

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Maximize Events Oy

PL 204
20101 TURKU

Sähköposti kauppa(at)topleaders.net

Y-tunnus 2409961-5

2. Rekisteriasioista vastaa

Maximize Events Oy

kauppa(at)topleaders.net

3. Rekisterin nimi 

Team Zinzino Finland -jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä Maximize Events Oy:n palveluiden/tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin, kehittämiseen ja tilausten toimittamiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Rekisterin tietoja käytetään omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköisesti osoitteeseen kauppa(at)teamzinzino.fi

Rekisteri pitää sisällään: 

– Team Zinzino Finland -verkkokauppa

5. Rekisterin tietosisältö 

Asiakasrekisteri sisältää osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:


– Asiakkaan etu- ja sukunimi

– Sähköpostiosoite

– Postiosoite

– Puhelinnumero

– Tiedot käsitellyistä tilauksista

– Kiinnostuksen kohteet

– Tilausten seurantatiedot

Verkkokauppaan rekisteröityneet asiakkaat lisäksi:

– Käyttäjätunnus

– Salasana

– Asiakasnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Tietolähteenä ovat asiakkaan palveluihin rekisteröityessä syöttämät tiedot sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa palvelua tai tuotetta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Asiakkaan ostaessa jonkin Maximize Events Oy:n yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa ostoon tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan.

8. Tietojen säilyttäminen 

Rekisterinpitäjä säilyttää kohdassa 5 mainittuja tietoja toistaiseksi. Tietoja voidaan poistaa kohdan 10 mukaan.

9. Tietojen tarkastaminen ja muuttaminen 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä löytyvät tiedot milloin tahansa. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet asiakastiedot rekisterinpitäjälle. Tarkastukset ja muutokset sähköpostilla kauppa(at)teamzinzino.fi

10. Tietojen poistaminen 

Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. tai rekisterissä olevan henkilön tiedot osoittautuvat vanhentuneiksi.Tiedot voidaan poistaa rekisteristä välittömästi asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen poistaminen edellyttää kirjallisen pyynnön osoitteeseen kauppa(at)teamzinzino.fi. Tiedot on poistettu, kun asiakas saa asiasta vahvistuksen sähköpostiinsa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen antamista. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. 

Mikäli sinulla on  kysyttävää tietosuojastamme, vastaamme mielellämme kysymyksiisi sähköpostitse osoitteessa kauppa(at)teamzinzino.fi.